Winkelwagen Uw account Betaalinfo Algemene voorwaarden

Disclaimer

 1. Door het gebruik van de informatie en geboden mogelijkheden tot bestellen verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.
  De op deze website verstrekte gegevens dienen slechts ter informatie van de gebruiker.
  Snaarwijzer.nl is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.
 2. Snaarwijzer.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie (teksten, grafisch materiaal en logo).
  Verspreiding of vermenigvuldiging zonder voorafgaande toestemming van Snaarwijzer.nl is niet toegestaan. Wel mag u de informatie op deze site afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
 3. De gebruiker bevestigt dat bij het plaatsen van een bestelling de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Kosten voortvloeiende uit het verstrekken van onjuiste informatie aan Snaarwijzer.nl komen ten laste van de gebruiker.
 4. Bij het plaatsen van een link naar een andere website meent Snaarwijzer.nl dat deze site mogelijk voor de gebruiker interessant kan zijn. Deze link is puur informatief. Snaarwijzer.nl acht zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt.
 5. Snaarwijzer.nl behoudt zich het recht voor om de op deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
 

2005- 2018 © Snaarwijzer.nl (Disclaimer)